Företagande

Cavini växer

Nu välkomnar vi Neda Babaabadi, affärsutvecklare, till Cavini Management.

Berätta kort, vem är du?
Jag bor i Borås och har en bakgrund inom automotive-branschen där jag arbetat med lokala och globala aktörer inom supply-kedjan. Jag har flera års erfarenhet inom affärsutveckling, förändringsledning, samt personal- och riskhantering. Ser nu fram mot att vara en del av Cavini och stötta kunderna i deras verksamhetsutveckling.

 

Vad kommer du framför allt att ägna dig åt hos oss?
Jag kommer arbeta med både strategier och genomförande inom flera områden. Jag har främst arbetat med lager och logistik, så inom detta kommer jag kunna tillföra mycket. Jag har även arbetet som projektledare, både globalt och lokalt, och den erfarenheten tar jag med mig till de uppdrag jag går in i. 

En annan del som jag kommer fokusera på är kostnadsreduceringar inom verksamheter, där jag arbetar med produktivitetsförbättringar, investeringskalkyler och ROI-analyser. 

 

Vad är det du främst kan bidra med till Cavini?
Jag är en lösnings- och resultatorienterad ledare med stort genomförandedriv. Många företag är intresserade av att utveckla sin produktivitet och här kan jag bidra med kunskap och erfarenhet kring att optimera flöden och förbättra kund- och leverantörsrelationer.

——————-

Har du behov av att utveckla din affär och vill ha hjälp att driva förändringen? Eller behöver du stöd för att hantera den utmanande situation vi befinner oss i? Vårt motto är att gå in i uppdrag med en stor portion av nyfikenhet, kreativitet och genomförandedriv och vi är alltid öppna för fler utmaningar. Mejla Peder eller hör av dig via 0705-28 99 35 så tar vi dina tankar vidare från det.