Engagemang - Cavini Management

Vårt bidrag till ett hållbart samhälle

Vi på Cavini vill aktivt bidra till en positiv samhällsutveckling och vara med i sammanhang som gör skillnad. Därför stödjer vi närings- och föreningslivet i Borås och i de kringorter där vi verkar, för att skapa långsiktig hållbarhet för samhället.

Idrott som drivkraft

Vi ser idrott som en viktig drivkraft för en bra samhällsutveckling. Precis som att vi stöttar våra kunder i förändring som leder till tillväxt och lönsamhet ser vi det som självklart att engagera oss i sammanhang där det finns en tydlig ambition till utveckling. Att vilja göra bättre – tillsammans.

Därför sponsrar vi utvalda föreningar och tävlingar.

Ung Företagsamhet Älvsborg

Att dela med sig och ta emot

Nätverk i olika former ger fantastiska möjligheter till utveckling. Vi engagerar oss gärna i nätverk som är knutna till affärsutveckling, marknadsföring och företagande. För oss på Cavini ser vi nätverk som ett sätt att dela med oss av vår kunskap, lära känna ny möjliga samarbetspartners och hålla oss uppdaterade om vad som händer inom näringslivet.

Vi är därför engagerade i flera nätverk som bidrar till vår utveckling och där vi hoppas att vi kan ge något tillbaka.