Våra tjänster - Cavini Management

Förändring som förbättrar tillväxt & lönsamhet

Affären och kunden är vår utgångspunkt när vi utvecklar verksamheter och människor i ett sammanhang där tillväxt och lönsamhet står i första rummet. Med stort fokus på genomförande, analys och helhetsperspektiv har affärsutveckling genomförts på internationell, nationell och lokal nivå.

Generella experter

Vi hoppar på i farten och säkrar en kort uppstartssträcka. Med en stor portion av nyfikenhet, kreativitet, lösningsorientering och genomförandedriv tar vi oss an våra kunders utmaningar och tillför värde från dag ett. Vi skapar struktur och överblick i komplexa sammanhang och säkerställer därmed bra beslutsunderlag för kommande steg.

Med erfarenhet från vitt skilda verksamheter erbjuder Cavini konsult- och interimtjänster inom Affärsutveckling, Strategigenomföranden, Förändringsledning, Produktion, Logistik, Supply och Projektledning.