Personuppgiftspolicy - Cavini Management

Vår personuppgiftspolicy

Cavini Management (organisationsnummer 559059-5038) respekterar våra besökares integritet och dennes rätt att ha kontroll över sina personuppgifter hos oss.

Vår personuppgiftspolicy gäller vare sig du använder vår webbplats, kontaktar oss via mail/telefon eller är kund hos oss. Cavini Management är personuppgiftsansvariga, och ansvarar för att behandling av personuppgifter enligt gällande lagstiftning. I Sverige gäller från och med 25 maj 2018 dataskyddsförordningen, GDPR.

Personuppgifter

Vi lagrar bland annat personuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress för att kunna sköta vår uppdrag mot dig. På vår webbplats sparar vi även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende, dessa kopplas ej dock ihop med dina övriga personuppgifter utan hanteras helt anonymt.

Vi delar ej dina personuppgifter med tredje part.

Du kan och har rätt att ta ut alla personuppgifter om dig som vi har sparat. Du har också rätt att kräva att vi raderar alla uppgifter. Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla pågående uppdrag eller för att vi försvara rättsliga anspråk.

För ytterligare information om vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss.