Vi ser era möjligheter.

Vi frigör er potential.

Affärsutveckling som skapar värde från dag ett!

Du som kund och dina mål och utmaningar är vår utgångspunkt när vi utvecklar verksamheter och människor där tillväxt och lönsamhet står i första rummet. Med stort fokus på genomförande, analys och helhetsperspektiv har affärsutveckling genomförts på internationell, nationell och lokal nivå.

Vad behöver ni förändra?

Kontakta oss
Cavini erbjuder

Genomförande­­kraft inom:

Affärsutveckling
Styrelseutveckling
Ledning & Styrning
Aktivering & Kommunikation
Operativ Effektivitet
Supply Chain Management

Vårt erbjudande
Cavinis branscherfarenhet

Vi arbetar bransch­oberoende med lång erfarenhet inom:

Tillverkningsindustri
Logistik & Distribution
IT & Telekom
Energi
Offentlig sektor
Tjänstesektor

Läs mer om oss

Uppdrag & samarbeten

Värnamo sliperi och glasmästeri
Uppdrag för Holtab i Tingsryd
Älmestads Äktab
Anbudspriset

Nyheter

Företagande
april 20, 2021

Hur blir en verksamhet effektiv?

Att optimera en verksamhet handlar inte i första hand på att titta på vad som…

Företagande
april 14, 2021

Vad är supply chain management?

Tänk dig ett företag som tillverkar skor och som får sämre resultat. Det visar sig…

sponsring av IF Elfsborg Engagemang
april 7, 2021

Att vilja göra bättre – tillsammans

Vi ser idrott som en viktig drivkraft för en bra samhällsutveckling. Precis som att vi…