I mål med årets juryarbete i Anbudspriset - Cavini Management

Efter en spännande höst där juryn för Anbudspriset, som Peder är sammankallande för, gått igenom alla nomineringar i årets upplaga av Anbudspriset var det i början av november dags att utse en vinnare.

Årets pris gick till Linda Näsén i Krokoms kommun för en föredömlig upphandlingsprocess där bland annat ”juryn satte extra stort värde på upphandlarens förmåga att med transparens och uppfinningsrikedom få fram väl genomtänkta utvärderingskriterier med verkligt fokus på slutresultatet.”

Föreningen Anbudspriset har som ambition att bidra till bättre upphandlingsprocesser genom ökad dialog. En viktig del i detta är bra kommunikation mellan upphandlare och leverantörer. Varje år delas ett pris ut till den upphandlare, avtalsförvaltare eller grupp som representerar ett affärsmässigt offentligt upphandlat avtal. 

I samband med årsmötet för Anbudspriset som hölls i oktober valdes Peder till ytterligare ett år som vice ordförande i styrelsen.

På bilden syns Annika Sjöberg, styrelseledamot och Ulrica Dyrke, styrelseordförande vid prisutdelningen den 10 november i samband med Sveriges offentliga inköpares årskonferens 2021.