Invald i styrelsen för StyrelseAkademien Sjuhärad - Cavini Management

Nu är det klart att jag går in som styrelseledamot i StyrelseAkademien Sjuhärad, den lokala delen av StyrelseAkademien Sverige som verkar för att utveckla näringslivet i Sjuhärad. 

Jag har de senaste åren kommit i kontakt med StyrelseAkademien genom att jag genomfört flera av StyrelseAkademiens utbildningar och certifierat mig som styrelseledamot. Utbildningarna har gett mig värdefull kunskap som jag tar med mig in i mina uppdrag och engagemang. 

Som medlem i styrelsen kommer jag att verka för ökad effekt av StyrelseAkademiens verksamhet och att det gör skillnad för Sjuhäradsföretagens ägare.