Effektivt ledningsarbete - Cavini Management

”Även om de flesta idag pratar om att digitalisering är viktigt, är det inte alltid så verkligheten ser ut inom styrelse och ledning.” Orden, som är mina, är tagna ur tidningen Chef och den artikel jag medverkar i på temat effektivt ledningsarbete.

I artikeln, som är ett samarbete med Invono, bidrar jag med erfarenheter kring ämnet och ger mina främsta råd för att göra ledningsarbetet i företag än mer effektivt. Är du nyfiken på digitalisering av styrelse- och ledningsfunktionen hittar du artikeln här.