Lucka 21 i årets styrelsekalender - Cavini Management

I ett härligt initiativ av Petra Palmgren Lindwall har Peder förmånen att få vara del av julkalendern där 24 olika styrelseordförande delar med sig av sina bästa tips om gott ordförandeskap.

Tydlighet skapar motivation och resultat och detta var temat på ”lucka 21”. Ta en koll på Youtube eller ta del av Peders budskap nedan. Oavsett önskar vi lycka till med att etablera en transparent uppföljning av bolagets affärer!

Jag utvecklar verksamheter och människor i ett sammanhang där tillväxt och lönsamhet står i första rummet – viktiga utgångspunkter oavsett om jag är styrelsearbetare, vd-coach eller interim chef.

Mitt bästa tips för ett gott ordförandeskap är att säkerställa transparent uppföljning av bolagets affärer. För att få detta på plats skickar jag med dessa fyra:

  1. Jag väljer gärna en digital lösning där vi kan styra på aggregerad data i styrelserummet och samtidigt ge organisationen verktyg för analys & åtgärder. Välj ett BI-system som snabbt ger översikt för uppföljning & beslut och samtidigt ger organisationen verktyg för analys & åtgärder. Här tänker jag ex.vis. på #PowerBI eller Qlik.
  2. Lägg sedan till ett kommunikativt och utvecklingsorienterat ledarskap hos alla styrelsearbetare, vd och övriga chefer. Detta kommer aktivera alla involverade i bolaget att gör sitt bästa för att vi ska nå ambitiöst satta mål! Här finns det riktigt bra fördjupning hos HejEngagemang!
  3. Att som styrelse ha en tydlig uppdragsspecifikation är ytterligare en viktig del där ägardirektivet är utgångspunkten för bolagets strategi och affärsplan. Har ni detta på plats möjliggör ägarna att bolaget kan nå sin fulla potential.
  4. Sista medskicket är att ni toppar med en digital styrelseportal som gärna får ha en integrerad uppföljnings- och rapportmodul (Boardeaser AB är en av mina favoriter) . Då bedömer jag att ni är helt redo!