Cavini Management får nytt interimt chefsuppdrag på Home of Textile - Cavini Management

Cavini Management har fått ett nytt spännande interimsuppdrag där Peder Johannisson träder in som Operativ Chef på Home of Textile. Företaget, som har sin bas i Dalsjöfors anrika fabriksområde, är bland annat känt för varumärkena Boel & Jan och Jakobsdals.

Uppdraget som interim Operativ Chef omfattar bland annat att, i samverkan med VD Asgeir Eiriksson, utarbeta och implementera strategier och beslut som stärker bolagets utveckling och framtida tillväxt. Inom ramarna för uppdraget kommer Peder Johannisson vidare hjälpa Home of Textile att utveckla och etablera processer och arbetssätt. Då främst inom Sortiment och Inköp, E-commerce och Marknad, Innesälj samt Lager & Logistik.

– Det är en ära för oss att få vara en del av Home of Textiles tillväxtresa och på så sätt kunna bidra till konkret utveckling av affärsprocesserna och bolaget, säger Peder Johannisson, Cavini Management.

Interimsuppdraget kommer pågå till dess att en Operativ Chef har rekryterats till Home of Textile och även rekryteringsprocessen ingår i uppdraget.