Lämnar över med varm hand - Cavini Management

Sedan i april har jag haft förmånen att få vara tillförordnad divisionschef inom det snabbväxande småländska företaget Holtab. Med sin bas i Tingsyd är Holtab en av Nordens ledande leverantör av lösningar inom kraftöverföring.

Under tre kvartal har jag haft resultatansvar för Division Produkt, som omfattar utomhusbetjänade nätstationer i plåt och betong samt lågspänningsställverk HMS. En ny organisation på plats, förstärkt ledning och en andra fabrik är några av de leveranser som skett i uppdraget under året. 

Vid årsskiftet lämnar jag med varm hand över till den nya divisionschefen som går in i en organisation med starkt kundfokus och vässad förmåga.

Att fira insatsen och slitet under resan tillsammans med alla inblandade är precis lika viktigt som att uppmärksamma uppnådda milstolpar. Här skålar vi i den alkoholfria favoriten Oddbird International när sista leveransen i ett stort solcellsprojekt lämnade Holtab i Tingsryd.

Det har varit fantastiskt att få vara en del av Holtabs framgångsresa och bidra till att förverkliga framtidens smarta lösningar med ledorden kunskap, service och samarbete.

Tack för förtroendet Patrik Persson!