Peder tillträder som styrelseordförande i Home of Textile - Cavini Management

Home of Textile har tydliga tillväxtambitioner och ägarna har valt att förstärka ledningens och styrelsens förmåga att fortsätta utveckla bolaget. På Home of Textile Scandinavia ABs årsstämma den 30e juni 2022 valdes vår vd Peder Johannisson till ny styrelseordförande.

Home of Textile vill skapa värden genom långsiktig lönsam tillväxt.

– Tillsammans med Peder Johannisson, som en extra resurs i Home of Textile under det senaste året, har ägarna gemensamt tydliggjort vart vi vill med Home of Textile. Målsättningarna med våra varumärken har tydliggjorts och en organisation för tillväxt har byggts. För nästa steg föll det sig naturlig att Peder kliver in som ny ordförande för att coacha VD Asgeir Eiriksson i genomförande av bolagets planer och leda styrelsens arbete framhåller Magnus Trast, VD på Investment AB Chiffonjén, som är bolagets största delägare.

Tillsammans med styrelsen och Peder har bolagets VD Asgeir Eiriksson haft fokus på att tydliggöra bolagets strategier samt förbereda organisationen för nästa fas i Home of Textiles resa.

– Jag är glad över att fortsätta arbeta med Peder i hans roll som vår nye ordförande samt med vår nya ledamot Kristina. Ny energi, nya insikter samt nytt fokus ger resultat och jag känner stor tillförsikt inför vår fortsatta utveckling av Home of Textile, säger Asgeir.

Peder har varit aktiv i bolaget sedan maj 2021 och under vintern/våren 2022 varit interim Operativ Chef.

– Jag ser fram emot att vara fortsatt delaktig i Home of Textiles tillväxtresa genom att bedriva ett värdeskapande styrelsearbete tillsammans med styrelsekollegorna och bolagets VD Asgeir. Affärsutveckling handlar om att människor förverkligar potentialen på marknaden tillsammans. Bolaget lockar mig med sin förändringsvilja och ambition att driva inredningsbranschen framför sig säger Peder.

– För mig är det viktigt att styrelsearbetet leds professionellt, framåtblickat och effektivt. Allt baserat på gemensam utgångspunkt i enlighet med ägarnas förväntan och de formella krav som ställs på bolaget. Ytterst handlar det om att leverera på fastställt ägardirektiv och att skapa förutsättningar för nöjda kunder och medarbetare, menar Peder.

 

Styrelsen består i sin helhet av:

Kristina Hermansson, Ledamot.  Marknadschef Cellbes AB

Peder Johannisson, Ledamot & Ordförande.  VD Cavini Management AB

Magnus Trast, Suppleant.  VD Investment AB Chiffonjén

Magnus Tyrén, Ledamot.  Ägare Poodle BKPER AB