Erfaren förändringsledare som förbättrar tillväxt & lönsamhet

Din utmaning –

vårt nästa uppdrag?

Läs mer

Kort om oss

Fokus på förändring som förbättrar tillväxt & lönsamhet

Affären och kunden är vår utgångspunkt när vi utvecklar verksamheter och människor i ett sammanhang där tillväxt och lönsamhet står i första rummet. Med stort fokus på genomförande, analys och helhetsperspektiv har affärsutveckling genomförts på internationell, nationell och lokal nivå.

Kontakta oss
Primära kompetensområden

5 områden som jag brinner för

- Affärsutveckling
- Strategisk ledning & styrning
- Organisationsutveckling
- Operativ Effektivitet
- Genomförande

Kontakta oss
Erfarenheter

10 års erfarenheter inom fem huvudsakliga områden

Mina främsta erfarenheter finns inom
- Förändringsledning & strategisk planering
- Supply Chain Management, logistik & produktion
- Projekt- & programledning
- Ekonomistyrning & Målstyrning
- Organisationsutveckling, företagsförvärv & avyttring

Kontakta oss

Uppdrag & samarbeten