Peder tillträder som styrelseordförande i begravningskoncern med anor från 1932 - Cavini Management

Efter drygt ett kvartals planerande kan vi nu berätta om uppdraget för Norrpadakoncernen som är ett familjeföretag i begravningsbranschen, ursprungligen grundadet på Hisingen 1932. På Norrpada AB’s och övriga koncernbolags extra årsstämmor i slutet av mars valdes vår vd Peder Johannisson till ny styrelseordförande i samtliga sju bolag.

Sedan tre generationer ombesörjer Fjällmans Begravning AB, som är auktoriserat via Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer, begravningar i Göteborg med omnejd. Detta inkluderar även hjälp till familjer och enskilda i livets olika skeden med juridisk rådgivning via bolaget Fjällmans Juridik. Göteborgs Begravningsbyrå, som etablerades 1995, är det andra koncernbolaget inom begravningsbranschen. Bolagets egna florister verkar inom Floristen Solrosen i Partille. Koncernen arbetar också med omsorgsfulla persontransporter av avlidna åt olika uppdragsgivare i Västsverige samt med transporttjänster i samband med begravningar via Göteborgs Begravningstjänst och Fjällmans Transport.

Peders egen introduktion i koncernen har pågått sedan början av mars och han har hunnit bekanta mig med stora delar av verksamheten.

– Jag har haft förmånen att börja möta medarbetarna som tillsammans med Oskar & Carl är den verkliga ryggraden i vår verksamhet. Jag ser verkligen fram emot att vidareutveckla koncernen och riktar ett stort tack för förtroendet som styrelseordförande och välkomnandet i era bolag till Carl & Oskar Fjällman, avslutar Peder.

Koncernens båda ägare är aktiva på operativ, taktisk och strategisk nivå. Hans Bergenheim har efter drygt sju år överlämnat ordförandeskapet inom koncernen med bl.a. ett väl genomfört generationsskifte på meritlistan.Ordföranderekryteringen skedde genom den oberoende kompetenspartner Styrelse & Valberedningspartner i Sverige AB med rekryterarna Hans Rosenhoff & Anders Rydbacke i spetsen. Annonsering av uppdraget skedde via StyrelseAkademien Västsverige och den rikstäckande kandidatbanken.