Dottereffekten gör svenska företag mer jämställda - Cavini Management

Om en manlig vd har en dotter ökar jämställdheten i företaget och i styrelsen, visar en ny studie. Jon Koldenius och P4 Sjuhärad ville lyssna till vår vd Peders tankar kring detta idag.

Forskare vid Jönköping university och Handelshögskolan i Stockholm har tittat på alla företag som grundades i Sverige mellan 2004 och 2017. I företag med en manlig vd ökade andelen kvinnor som anställts med i genomsnitt elva procent efter att vd fått en dotter, jämfört med en son. Inom forskningen kallas detta ”dottereffekten”.

– Jag tycker studien belyser en viktig fråga som i grunden handlar om att mina och andras döttrar ska ha samma förutsättningar som män i näringslivet. Det går helt i linje med min inkluderande människosyn. Min personliga erfarenhet är att kompetens och förmåga är det primära när jag rekryterar, och så har det varit även innan jag blev pappa – jag hann med drygt 20 år i näringslivet innan Emilia & Julia föddes, säger Peder

Förändring är ett långsiktigt arbete som inte kommer av sig självt. Bolag/branscher som har en obalans avseende jämställdhet, mångfald eller åldersfördelning kan förflytta sig. Det börjar med att vi i ledande befattning arbetar strategiskt med de frågor som är viktiga för vårt bolag och samhället i stort.

– Min erfarenhet är att det inte behöver vara obalans om styrelse och ägare är tydliga med sina förväntningar avseende jämställdhet. 40/60 är nivån jag rekommenderar som långsiktigt jämställdhetsmål (där 40% är miniminivån för det underrepresenterade könet). Jag utgår i mitt eget agerande från att alla vill bli bedömda för det de kan tillföra, oavsett vilket fotbollslag de hejar på, vilket land de är födda i eller vilket de kön de identifierar sig, avslutar Peder.

Lyssna på klippet här »