Att arbeta med affärsutveckling är att arbeta med människor - Cavini Management

Att ideellt kunna bidra med det vi har kunskap om och erfarenhet av är en viktig del för oss på Cavini.  UFÄlvsborgs digitala start-up igår, där Cavini fick inleda, pratade vi framför allt om kommunikation. På 30 minuter kokades många års erfarenheter ner till några viktiga lärdomar som vi ville skicka vidare till ungdomarna. 

Bland annat lyfte vi värdet av att bygga sitt professionella nätverk – och börja tidigt. Vi berättade om hur vi utvecklar vårt nätverk, hur vi bygger vår kommunikation och vilket värde vi ser av kommunikativa organisationer. 

Vi lämnade med varm hand över till Rebecka Nilsson, känd Boråsprofil och influenser, som pratade om att driva bolag ur ett annat perspektiv. Intressant att visa på att det går att arbeta med affärsutveckling på så många olika sätt. 

Vi tackar för förtroendet som UFÄlvsborg gett oss och hoppas att vi kunnat inspirera och skapa framtidstro. För det är ju så  – framtiden är i ungdomarnas händer