För verksamhetens bästa - Cavini Management
Att engagera sig i frågor där det finns möjlighet att påverka fler än genom enskilda uppdrag är något som vi på Cavini gillar extra mycket. Vårt engagemang i StyrelseAkademien Sjuhärad är ett exempel på just detta.
Genom att vara ledamot i styrelsen är vi en del av kompetensutvecklingen kring styrelsefrågor i hela Sjuhäradsbygden. Här kan vi bidra med vår erfarenhet inom affärsutveckling, strategigenomföranden och förändringsledning från olika branscher för att skapa ett än mer konkurrenskraftigt näringsliv i Borås och Sjuhärad.
Vår utgångspunkt i allt styrelsearbete vi är engagerade i är att alltid ha verksamhetens bästa för ögonen, att arbeta affärsmässigt och fokusera på att skapa genomförandekraft. Detta gäller oavsett om vi arbetar på ideell basis eller genom kunduppdrag i form av rådgivare, coach eller ledamot.
Hur ser behoven och utmaningarna ut i din styrelse?