Ett attraktivt Borås - Cavini Management

Född och uppväxt i Borås, och med en stor kärlek till staden, är det en självklarhet för mig att nu gå in som medlem i Borås Näringsliv. Föreningen som vill göra Borås till en bättre stad och skapa ett mer attraktivt Borås. Genom olika forum lyfts idéer och projekt som utvecklar staden, näringslivet och akademien.

Jag ser nu fram mot att bli en del i arbetet. I november kommer ett ERFA-möte att hållas för alla medlemmar, där jag hoppas kunna bidra med kunskap och erfarenheter för att utveckla Borås till en ännu bättre stad.

 

Foto: Timo Söderlund