Workshop för StyrelseAkademien Sjuhärad - Cavini Management

Workshop StyrelseAkademien SjuhäradIgår hade jag förmånen att leda en workshop för StyrelseAkademien Sjuhärad med fokus på vårt strategiarbete framåt. Som medlem i styrelsen är jag glad för att få förtroende att använda mina kunskaper inom strategisk planering och affärsutveckling för att tillsammans sätta agendan framåt för tillväxt av StyrelseAkademien i Sjuhärad.

Jag ser verkligen fram mot att vara en fortsatt del i arbetet med att utveckla de insikter vi tillsammans kom fram till.