För ett starkare Växjö - Cavini Management

Flera av mina nuvarande engagemang har en nära koppling till Växjö. Det känns därför som en självklarhet för mig att vara med och bidra till Växjös utveckling. Nu har Cavini Management gått in som medlem i nätverket Expansiva Växjö.

Nätverket utgår från devisen att när engagerade människor möts så föds idéer och möjligheter skapas. Något som i sin tur skapar drivkraft för en positiv utveckling både i regionen och för människorna i Växjö.

I förra veckan deltog jag på mitt första frukostmöte där jag fick chans att knyta nya kontakter och diskutera aktuella frågor kring Växjö med andra företagare. Ser nu fram mot fortsatt nätverkande!