Hur kan fler företag uppnå sina mål? - Cavini Management

Den 20 december har jag fått förmånen att hålla en föreläsning hos Borås Yrkeshögskola på temat ”Förverkliga dina affärsplaner – Strategy Execution!” Föreläsningen riktar sig till alla elever som läser E-handelsutbildningen Digital Business Developer och till personer som verkar inom näringslivet i Borås. 

Många organisationer har en strategisk plan men alla använder inte den fullt ut. Detta innebär för en stor del företag att utvecklingen går långsamt eller till och med står still under flera år. Något som i sin tur leder till att de önskvärda resultaten inte nås.

På föreläsningen kommer jag att visa hur företag istället kan ta sig ur startblocken och uppnå önskad effekt med en kombination av strukturerat genomförande, involvering och följsamhet. Ser fram mot att kunna bidra med min erfarenhet bland elever och Borås näringsliv!

Här kan du läsa mer om föreläsningen.