Fokus framåt för StyrelseAkademien Sjuhärad - Cavini Management

Igår hade StyrelseAkademien Sjuhärad sin årsstämma som innebär ett kul avstamp framåt. Nu fortsätter det viktiga arbetet med att utveckla föreningen och styrelsearbetet för Sjuhärads aktiebolag. 

För styrelsen står det nu på agendan att utveckla vår produktportfölj, hitta sätt att arbeta ännu närmare ägarna och att stötta dem än mer effektivt i att professionalisera deras styrelsearbete. 

Vi vill också skapa en arena där fler externa ledamöter blir en naturlig del av styrelser i Sjuhäradsbolag. De frukostföreläsningar, styrelseutbildningar och andra lyckade event som vi hittills erbjudit kommer självklart att fortsätta vara en del av föreningens erbjudande.

StyrelseAkademien lokalavdelning i Sjuhärad vill inspirera till framgång och bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv i Sjuhäradsbygden. Det var en givande förmiddag med många intressanta samtal som bland annat fördes i den paneldebatt som leddes av Gunnar Hesse efter att årsstämman hållits där Annika Persson, Anders Hansson, Paul Brunngård och Andreas Jaldevik medverkade.

På årsstämman i Textile Fashion Center medverkade drygt 60 medlemmar och där valdes jag, och ytterligare två ledamöter (Malin Svensson & Rolf Borrås), om för ytterligare två år och vår ordförande Bosse Lindell på ett år. 2017—2019 har varit två mycket intressanta år i styrelsen och jag ser nu fram mot att få fortsatt möjlighet att bidra med kunskap och erfarenhet för att utveckla verksamheten för medlemmarnas bästa.