Premiär för Aperitivo Cavini - Cavini Management

Det pratas mycket om att skapa förutsättningar för tillväxt, engagerade medarbetare och digitalisering – men vad innebär det egentligen och hur kommer man igång? 

Under veckans Aperitivo Cavini, arrangerat i samarbete med vännerna från Invono AB, pågick många intressanta samtal och diskussioner kring ämnet bland de inbjudna gästerna. 

Vi lyfte bland annat att den främsta nyckeln till framgång är ett bra uppsatt styrelse- och ledningsarbete som aktiverar alla medarbetare att bidra till företagets och ägarens uppsatta ambitioner och mål. 

En fråga som kom upp tidigt i samtalet var hur man går från ord till handling. Att engagera medarbetare som kan prestera mer och vara en del av att driva bolaget framåt är en viktig del för att lyckas. Och engagemang kräver bland annat tydliga mål och fokus på återkoppling. 

Ett av de perspektiv som lyftes bland gästerna handlade om att hur mindre företag som arbetar med ”management by walking” hanterar tillväxt. 

Under eftermiddagen pågick många intressanta samtal med nya perspektiv och viktiga frågor kring att skapa förutsättningar för tillväxt, engagerade medarbetare och digitalisering.

 


Peder Johannisson berättar om vikten av att arbeta strategiskt med  digitalisering på ledningsnivå.


Roger Peterson från Invono AB förklarar vilka möjligheter Invono One skapar för företagets ledningsarbete.

 


Aperitivo Cavini – konceptet där vi under informella former träffas för att tillsammans runda av arbetsdagen och lägga fokus på ett för dagen aktuellt ämne.