Aktivering som driver resultat - Cavini Management

En workshopen är till för dig som vill utveckla din affär, anpassad för både små och medelstora bolag. De medverkande tog tillfället att arbeta igenom sina företags nuläge, mål, behov och åtgärdsplaner faciliterat av vår vd Peder.

Workshopen genomfördes på DOSPACE i Jönköping tidigare idag som en samverkan mellan Cavini Management AB och Nätverket Jönköpings Företagare. Peder delade med sig av tips, råd och metoder kring hur en företagare kan utveckla sitt bolag genom att skapa samsyn kring nuläge och önskvärt läge. Deltagarna fick ”träna” sig själva i att skapa förutsättningar för både medarbetare och ledning att ta egna initiativ och driva utvecklingen framåt i bolag lika dedikerat som entreprenören själv. När deltagarna lämnade workshopen hade de med sig sin egen summering av statusen i sitt bolag och förmodligen ett utkast till handlingsplan för förverkligandet av den fortsatta resan.

Nu är det “bara” genomförandet som kvarstår!