Framgångrikt ledarskap på Aperitivo Cavini - Cavini Management

Då vi för andra gången i ordningen bjöd in till Aperitivo Cavini tidigare i veckan var temat hur framgångsrika ledare kan skapa affärsdrivande företag.  Förutom att Peder delade med sig av sina erfarenheter kring att utveckla bolag lyfte Annika och Emelie från Growing Leaders vikten av att som ledare ständigt utveckla sig själv för att kunna utveckla andra. 

Ett av samtalen handlade om att lyssna och vara närvarande. Det sägs ibland vara viktigare än vad du faktiskt säger. Och i lyssnandet kommunicerar du antingen du vill eller inte – med hjälp av kroppsspråket.  

Under eftermiddagen diskuterades även medarbetarfokus. I många sammanhang vet du mer om vad din kollega gör på fritiden än vad hen egentligen gör på jobbet. Vissa bolag arbetar mycket med transparens och det finns en stor insikt hos medarbetarna vad som sker.  Andra bolag har inte kommit lika långt. 

Vi hoppas att vi kunnat bjuda de drygt 20 personer som medverkande på inspiration och nya insikter kring affärsutveckling och ledarskap. Med italiensk plockmat och goda drycker blev det ett väldigt trevligt mingel.

Aperitivo Cavini är ett koncept där vi under informella former träffas för att tillsammans runda av arbetsdagen och lägga fokus på ett för dagen aktuellt ämne. Vi återkommer under hösten med nya teman. Är du intresserad av att få inbjudan till kommande event – anmäl dig på eventsidan.

 

  Aperitivo CaviniAperitivo Cavini  Aperitivo Cavini