Uppdrag för ÄKTAB i Ulricehamn - Cavini Management

Nu står det klart att Cavini Management AB går in som en adjungerad del av styrelse och ledningsgrupp för  ÄLMESTADS KVARN & TRANSPORT AB (ÄKTAB) i Ulricehamn. Uppdraget handlar om att stötta ägare & styrelse i den fortsatta utvecklingen av att stärka företagets förmåga.

ÄKTAB startade sin verksamhet 1980 och är idag en ledande aktör inom distribution av lantbruksförnödenheter och förädlade biobränslen. Företaget bedriver sin verksamhet i hela Sverige samt stora delar av Norge och Finland.

Vi tackar ÄKTAB  och dess VD/grundare Ronny Bengtsson samt styrelseordföranden Krister Lundgren för förtroendet att genom uppdraget få vara med på resan i att utveckla bolaget och ser fram mot att bli en del av det fortsatta arbetet i att skapa nya och fler möjligheter för tillväxt.