Hur blir en verksamhet effektiv? - Cavini Management

Att optimera en verksamhet handlar inte i första hand på att titta på vad som görs – utan hur en verksamhet arbetar.

Det är framför allt tre områden som är viktiga att dyka djupare i för att skapa en effektiv verksamhet som står för lönsamhet och tillväxt.

• Kundfokusering.

• Aktivering av medarbetare

• Synliggörande av brister och avvikelser

Hur omvandlas planer till aktiviteter? Hur ser processer och flöden ut? Hur ser samsynen ut bland medarbetarna – eller saknas den kanske?

Det finns fler frågor att ställa sig för att få en tydlig bild av läget. För att i nästa steg kunna prioritera och genomföra nödvändiga förändringar.