Vad är supply chain management? - Cavini Management

Tänk dig ett företag som tillverkar skor och som får sämre resultat. Det visar sig att leverantörerna allt oftare är försenade med leveranser. Hanteringen av returer brister och skapar merarbete. Dessutom växer lagret för vissa produkter och de som är mest populära saknas ofta.  

Något behöver helt klart göras för att vända på situationen och skapa en hållbar utveckling. 

Det är här som supply chain management kommer in i bilden. Begreppet supply chain beskriver kedjan från anskaffning till leverans genom hela försörjninsgskedjan. För att uppfylla slutkundens förväntan, och överträffa konkurrenternas förmåga, krävs styrning.

På Cavini har vi erfarenhet av att arbeta med supply chain management för bolag inom olika branscher och storlekar. I arbetet använder vi en modell som beskriver hela supply-kedjan och som kan multipliceras efter behov. Hur många kedjor har du i din verksamhet?

Vad är supply chain management?

Genom att skapa en effektiv försörjninsgskedja kan vi få kontroll över:

  • Hela värdekedjan från inköp till leverans
  • Planering, dimensionering och styrning
  • Hantering av returflöden
  • Analys och effektiviseringar

Hur omfattande analys du behöver göra beror förstås på din verksamhet. När du har detta klart för dig har du goda möjligheter att skapa förändringar som leder till en hållbar tillväxt med god lönsamhet.