Risken i att vara nöjd - Cavini Management
Verksamheter som ständigt utmanar sig själva är de som växer. För faran i att vara nöjda leder i många fall inte uppåt, utan snarare nedåt.
Vi vill framför allt lyfta tre frågor som vi ser att en verksamhet som ständigt utmanar sig själv kontinuerligt ställer sig:
1. Uppfyller vi våra kunders vilja?
Det handlar om att ställa sig frågan om sättet att prestera kopplar mot kundernas behov. Det är för kunderna företaget finns och att våga lyssna av kunderna och göra nödvändiga förändringar är i många fall väldigt utmanande. Och lönsamt.
2. Attraherar vi dom bästa medarbetarna?
Ambitiösa medarbetare lockas inte av att vara kvar om utmaningarna inte finns. Så för att attrahera och behålla medarbetare som driver bolaget framåt behöver verksamheten ständigt ifrågasätta sig själva och ta mod till sig att förändra för att utvecklas.
3. Har vi rätt leverantörer?
Matchar vår leverantörsbas den inriktning som vårt företag har? Att investera i relationerna, strategiskt inköpsarbete och utveckla leverantörsbasen, både befintlig och ny, är svårt. Det är samtidigt en kritisk framgångsfaktor och nyckeln till ett lyckat arbete med i vissa fall upp till tio gånger avkastning på investeringen.