Viktiga medspelare under året - Cavini Management

”Ställ inte in – ställ om” har blivit ett bevingat uttryck för 2020 och de flesta av oss har applicerat det på ett eller annat sätt.

Något som varit en central del för Cavini under året, då vi fått skruva på vårt sätt att arbeta, är samverkan. Vi har insett, återigen, att våra leveranser blir större än oss själva tack vare fint samarbete.

Framför allt vill vi lyfta tre medspelare som betytt mycket för Cavini och som gjort att verksamheter och individer har flyttats framåt.

* Tack vare Mitt bästa LedarJag har medarbetare inom en av Cavinis kunder fått verktyg för att själva kunna ta ansvar för sin förflyttning i rätt riktning. Peder har i det aktuella uppdraget pekat ut vägen framåt ihop med ledningen och tack vare coachningen från Anna Lindberg och Sandra Ruuda har individerna stärkt sin förmåga att agera. 

* Anna Bellman, utbildare, föreläsare, moderator och programledare, har med sin kunskap och gedigna engagemang inom presentationsteknik och kommunikativt ledarskap utvecklat vårt bolag när det kommer till att facilitera digitala möten. Vi har helt enkelt inte ställt in utan ställt om och tagit hjälp av Annas goda råd och tekniker för att fortsätta leverera värde för våra kunder. 

* I en värld där mönster och vanor utmanas behövs i än högre grad ledare som kan skapa engagerade medarbetare som går till jobbet för att de vill – inte för att de måste. Det har varit fantastiskt att vi under året både fått inspiration och även direkta insatser i kunduppdrag från det arbete som HejEngagemang och Johan Book driver med fokus på aktivering och målstyrning. 

Nu blickar vi framåt mot 2021 och ser fram mot fler och djupare samarbeten.