Vad är framgång? - Cavini Management

Framgång kan beskrivas på många olika sätt. Men hur definierar du framgång i din verksamhet? 

När en verksamhet är tydliga med vad som gör dem framgångsrika finns goda grunder för att bli just det. 

Vad utmärker då framgångsrika företag? Vilka nycklar har de satt upp för att skapa tillväxt och lönsamhet? Det finns framför allt några områden som utmärker sig.

  • Bra tempo i att implementera beslut
  • Kan översätta övergripande mål till mål för medarbetarna
  • Väl fungerande samarbete mellan olika delar av verksamheten
  • Bra på att följa upp och utvärdera prestationer
  • Har medarbetare som driver utvecklingen genom att driva sig själva

Hur skapar du en plattform idag för en framgångsrik framtid?