Hur ska vi veta vart vi ska om ägarna inte vet vart de vill? - Cavini Management

I ledningsstyrda bolag, där det finns en ledning som styr bolaget utan särskild stor inblandning från ägarna, är en viktig grund för ett framgångsrikt företag ett ägardirektiv. 

Det sätter ramarna för styrelse och ledningsgrupp. Vad är det ägarna vill? Vad ska företaget styra mot och vad ska det inte styra mot? 

Genom ägardirektivet skapas en positiv kedja. För ju tydligare ägarna är mot styrelse & ledning, desto tydligare kan ledningen vara mot medarbetarna. Något som i sin tur skapar bra förutsättningar för ett hållbart och lönsamt bolag.

På Cavini har vi tillsammans med flera av våra uppdragsgivare arbetat fram ägardirektiv som satt tydliga ramar för verksamheten. Hur ägardirektivet utformats har berott på hur verksamheten sett ut. Men det finns några nycklar att ha med för att skapa en riktning som betyder något. 

Vill du få hjälp att skapa tydliga ramar så är du välkommen att kontakta oss. Vi diskuterar gärna hur vi tillsammans kan skapa ägardirektivet där allt tar sin början.