Att få människor att leda sig själva‬ - Cavini Management

Arbetslivet utvecklas mer och mer i riktningen att utrymmet för medarbetare att leda sig själva ökar. Digitalisering, och tiden vi lever i just nu med mycket arbete hemifrån, innebär ökad frihet för medarbetare att styra över sin arbetstid, sätta prioriteringar och fatta beslut.

Det som en verksamhet vill uppnå är en effektiv organisation med motiverade människor som alla styr mot samma mål.

Går det att få medarbetare att driva utvecklingen framåt? Ja, det går verkligen. Genom vissa nycklar kan du utveckla en organisation med högt självledarskap där fokus är på tillväxt och lönsamhet.

Vad är det då som krävs? Vi ser framför allt tre delar.

1. En skarp affärsplan som lyfter de mest relevanta delarna såsom kundsegment, erbjudande och resurser.

2. Tydligt ledarskap där styrelse/ledning och chefer involverar medarbetare i visioner, mål och strategi på en konkret nivå.

3. En öppen kommunikation i en kultur med tillåtelse att fråga och diskutera för att skapa förståelse.

Arbetar du med dessa delar är du på rätt väg för att få kommunikativa ledare och engagerade medarbetare som vill skapa resultat och göra skillnad. Som leder sig själva mot ett och samma mål.