Hållbar utveckling  - Cavini Management

Att som VD få stöd från någon utanför organisationen som kan agera bollplank, se på verksamheten med nya ögon och coacha one-to-one är i många fall till stor nytta för ett bolags utveckling. Just VD-coachning ligger Cavini Management varmt om hjärtat och vi delar gärna med oss att våra erfarenheter och stöttar VD:ar inom både etablerade och nystartade bolag.

Sedan en tid tillbaka har vi fått förtroendet att coacha VD:n för piga.nu Borås, ett ungt bolag med expansiv utveckling i Boråsregionen. Vårt gemensamma fokus nu är att driva bolagets framgång vidare genom långsiktig och hållbar utveckling av VD-rollen där vi hittar nya perspektiv och skapar en tydlig målbild på individnivå.