Omvald i styrelsen för Anbudspriset - Cavini Management

Vid senaste årsmötet i Föreningen Anbudspriset fick Peder förnyat förtroende att vara en del av styrelsen under kommande två år. Uppdraget i styrelsen är att fortsätta utveckla föreningen och agera som vice ordförande.

Föreningen Anbudspriset har som ambition att bidra till bättre upphandlingsprocesser genom ökad dialog. En viktig del i detta är bra kommunikation mellan upphandlaren och leverantörer. Varje år delas ett pris ut till den upphandlare, avtalsförvaltare eller grupp som representerar ett affärsmässigt offentligt upphandlat avtal. En ny jury bildas varje år och består av representanter från anbudsgivarsidan, alltså leverantörerna.

Med vår erfarenhet av att arbeta med upphandlingar ställer sig Cavini helt bakom föreningens ambition och hoppas kunna fortsätta bidra till utvecklingen av föreningen genom Peders deltagande i styrelsen.