Har du koll på din affärsmodell? - Cavini Management

Då ligger möjligheterna framför dig. Då kan du presentera din idé för investerare eller framtida partners. Har du redan en verksamhet igång är affärsmodellen grunden för att kunna kommunicera vägen framåt för medarbetare och partners. 

En affärsmodell beskriver hur en affärsidé skapar och levererar ett värde för kunden. Hur ser erbjudandet ut? Vilka nyckelresurser finns? Hur ser strömmarna ut av intäkter och kostnader?

På Cavini har vi tagit fram en egen variant av den klassiska affärsmodellen Business Model Canvas. Utifrån vår erfarenhet av affärsutveckling under nära 20 år har vi kommit fram till en utvecklad och modifierad modell som vi vet fungerar. Modellen bygger på en verksamhets- respektive en marknadsstrategi där vi skiljer på kostnadsstruktur och intäktsströmmar. Till detta identifierar vi sex delar med målsättningen att gå med vinst. 

 

Klicka på bilden för att förstora.