Peder omvald i styrelsen för StyrelseAkademien Sjuhärad - Cavini Management

Under fyra års tid har Peder från oss varit styrelsearbetare i StyrelseAkademien Sjuhärad och haft förmånen att tillsammans med övriga i styrelsen verka för att skapa ett än mer konkurrenskraftigt näringsliv med företag ledda av värdeskapande styrelser i såväl Borås som i hela Sjuhärad.

I samband med Föreningsstämman den 10 mars blev Peder vald till vice ordförande och får därmed förtroendet att arbeta vidare i styrelsen för StyrelseAkademien Sjuhärad ytterligare två år. Att tillföra genomförandekraft för förverkligandet av StyrelseAkademien Sverige nyligen tydliggjorda strategiska inriktning kommer stå i fokus.  

Stort tack till StyrelseAkademiens medlemmar till förnyat förtroende. Vi ser ljust på framtiden och ser fram mot fortsatt arbete tillsammans!

 

StyrelseAkademien Sveriges strategiska inriktning består av fyra tydliga fokusområden

  • • Behovsanpassade medlemserbjudanden
  • • Produkter och tjänster för styrelserummet
  • • Kommunikation och opinion för aktivt styrelsearbete 
  • • Digitalisering av föreningens och företagens styrelsearbete