Ägardirektiv - Cavini Management

Nyligen fick Cavini en förfrågan om att vara delaktiga i att driva igenom en förändring av en ägarkonstellation. Frågan kom från ett medelstort bolag i en verklig framtidsbransch som nu ville ha externt stöd.

Utifrån vår erfarenhet och kompetens kring ledning och styrning går vi nu in i uppdraget genom att vara del av en arbetsgrupp som ska utforma ett nytt ägardirektiv. 

Ett ägardirektiv skapar som vi ser det rätt förutsättningar för att uppnå ägarnas vision och mål med sitt bolag, vilket är en viktig grund för att styrelsen ska kunna bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt. 

Genom att ta fram ett nytt ägardirektiv kommer företaget vi arbetar med kunna vässa sitt styrelsearbete ytterligare. Cavini ser fram mot att vara en del av resan i ett bolag där det finns bra potential för en kraftig expansion.