Förstärkt lednings- och styrelse - Cavini Management

Det är med stor vilja att driva förändringar jag nu går in i nytt uppdrag för det välrenommerade familjeföretaget Värnamo Sliperi och Glasmästeri AB. Min roll kommer att handla om att stötta den fortsatta utvecklingen av bolaget genom att vara en aktiv del av styrelse- och ledningsarbetet.

Jag ser fram mot att bidra med min erfarenhet kring strategiskt och operativt ledarskap inom bolaget, vars historia sträcker sig mer än 80 år tillbaka.