Vår affärsutveckling får människor och företag att växa – tillsammans

Vi får människor och företag
att växa – tillsammans

Vår kombination av erfarenheter kommer att vara avgörande. Din kunskap och erfarenhet av din verksamhet tillsammans med vår förmåga och erfarenhet av lönsam affärsutveckling med ett helhetsperspektiv ger det resultat som eftersträvas

Cavini medverkar, stöttar och/eller leder analys av nuläge och skapandet av planen för att nå det önskvärda läget. Med utgångspunkt från kundens mål och behov bidrar vi till ett framgångsrikt förverkligande av affärsplanen med den engagemangsnivån just din verksamhet behöver. Antingen väljer vi tillsammans ut de viktigaste delarna för just er verksamhet eller så arbetar vi igenom hela listan:

  • Kundsegment – för vem skapas värde?
  • Kanaler – hur nås marknaden?
  • Kundrelationer – hur etableras och upprätthålls de?
  • Värdeerbjudande – vilket kundbehov tillfredsställs?
  • Resurser & värderingar – vad behöver justeras och adderas?
  • Aktiviteter – hur är verksamhetsprocesser uppsatta?
  • Leverantörer & partners – vilka aktiviteter utför de och varför?
  • Kostnadsstruktur – hur hanteras fasta och rörliga kostnader?
  • Intäktströmmar – vilket värde är kunden villig att betala för?