Aktivering och Kommunikation - Cavini Management

Vi vet att tydlig kommunikation är en framgångsfaktor

Intern och extern kommunikation är en avgörande faktor för framgångsrik utveckling av verksamheter. Transparens när det gäller information och kommunikation bidrar till självledarskap där varje individ tar egna initiativ och driver utvecklingen framåt.

Människorna är nyckeln

Cavini aktiverar affärsutvecklingen med kommunikativa ledare och engagerade medarbetare som:

  • har förmåga att leda och organisera
  • vill skapa resultat och göra skillnad
  • vill utvecklas och hantera omvärldens förändringar
  • arbetar mot gemensamma mål och löser problem som uppstår

Kommunikation som aktiverar

Cavini stöttar ägare, styrelse, VD och ledning med processer, metoder, kanaler och samarbetsportaler. Med kunden i fokus förbättrar vi den interna kommunikationen genom:

  • Strategi och affärsplan
  • Balanserat styrkort
  • Målstyrning & målnedbrytning
  • Daglig operativ styrning
  • Systematiskt förbättringsarbete