Supply Chain - Cavini Management

Vi skapar försörjningskedjor
som ger konkurrensfördelar

Försörjningskedjans uppgift är att uppfylla er och därmed slutkundens efterfrågan och säkerställa leverans på rätt tid och plats. Som dessutom överträffar konkurrenternas förmåga.

Cavini skapar effektiva försörjningskedjor genom utveckling, etablering och drift av affärsdrivande varuflödeskedjor inom produktion, lager och distribution. Med våra implementationsmetoder skapar vi kontroll över:

  • Hela värdekedjan från anskaffning till leverans
  • Planering, dimensionering och styrning
  • Kategoristyrda inköpsprocesser och leverantörsutveckling
  • Processbaserade lednings- och styrsystem
  • Hantering av returflöden
  • Analys och effektiviseringar