Styrelseutveckling - Cavini Management

Vi älskar att engagera oss i andras utmaningar

Med erfarenhet från små och medelstora ägarledda företag, familjeföretag samt större börsnoterade företag stöttar vi styrelseutveckling som bland annat:

  • Rådgivare till ägare och styrelse
  • Facilitator/Coach i styrelsearbetet och till enskilda ledamöter
  • Styrelseledamot (eller adjungerad i specifik fas)
  • Styrelseordförande

I varje företag finns det behov och utmaningar som ska föra företaget framåt. Hur ser det ut hos er?

  • Är ert ägardirektiv tillräckligt tydligt, eller saknas det?
  • Finns det tillräcklig enighet, tydlighet och fokus hos ägare?
  • Pratas det enbart historik och nuläge på styrelsemöten?
  • Finns strategi- och framtidsfrågor på styrelsens agenda?
  • Möter styrelsens sammansättning bolagets framtida utmaningar?
  • Behöver samarbetet utvecklas mellan ägare, styrelse och VD?