Operativ Effektivitet - Cavini Management

Vi verkar för en störningsfri verksamhet — varje dag.

Det är inte bara vad som görs som är viktigt – utan även hur det görs! Om den strategiska processen ger oss svar på vad som ska göras är operativ effektivitet eller verksamhetsoptimering ett förhållningssätt till hur saker görs som syftar till att maximera verkan av insatsen, oavsett om det handlar om resurs- eller flödeseffektivitet.

Förhållningsättet bygger på förbättring genom kundfokusering, aktivering av medarbetare och synliggörande av brister och avvikelser. Med en ständig strävan att verka för en störningsfri verksamhet och med väl anpassade nyckeltal utvecklar Cavini kundens verksamhet och förmåga att möta utmaningar genom förstärkning av:

  • Verksamhetsplaner och att projekt har rätt framdrift
  • Förankring av mål och att uppsatta mål nås
  • Genomförande av effektiviseringar och optimeringar
  • Systematiskt förbättringsarbete
  • Projekt- och processledning
  • Samsyn om nuvarande prestation och väg framåt
  • Prioritering av kommande period